Fysiotherapie HollandsKroon logo

Oedeemtherapie

Stimulatie van het lymfesysteem​

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer:

  • het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (bijv. bacteriën)
  • het uitwisselen van stoffen (bijv. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (bijv. zuurstof en koolzuurgas).

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we “de waterhuishouding”. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Oedeemtherapie is erop gericht om het bestaande oedeem (vochtophoping) te reduceren of om erger oedeem te voorkomen

De therapie bestaat uit:

  • Voorlichting en adviezen
  • Manuele lymfdrainage volgens Vodder
  • Eventuele lymftaping
  • Eventuele zwachtels
  • Eventueel worden er kousen (arm of been) aangemeten

Manuele lymfdrainage volgens Vodder is een zachte, ritmische massagetechniek waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Er wordt altijd gestart in de hals (de basis) en van daaruit naar de buik, oksel of lies gewerkt, afhankelijk van het te behandelen gebied.

Gebruik van medical taping

Bij lymftaping wordt gewerkt met kinesiotape, een speciaal soort elastische tape, waardoor de huid een klein stukje wordt opgetild en het vocht een bepaalde richting wordt opgeduwd.

Soms is het nodig om arm of been te zwachtelen om de omvang tussen de behandelingen door onder controle te houden.

Meer informatie over oedeemtherapie vindt u ook op de website van de NVFL (de beroepsvereniging van oedeem- en/of oncologiefysiotherapeuten) en op de website van MLDV (officiële website van o.a. oedeemtherapeuten).

Sluiting Fysiotherapie HollandsKroon

Per 03-05-2024 is de praktijk definitief gesloten. 

Om de website optimaal te laten functioneren worden er alleen analytics cookies gebruikt.